Clairvoyance

Clairvoyance hentyder til klarsyn og er en form for udvidet bevidsthed, det er bevidstheden om flere planer og evnen til at kunne skelne mellem dem. Der er tale evnen til at opfatte andre virkelighedsniveauer, end den fysiske. Jeg oplever det som at se,(clairvoyance) høre (clairaudiense) eller føle (clairsense) nogen eller noget der ikke er i den virkelighed vi kan se, måle og veje lige nu.


Jeg fungerer som kanal for den universelle energi og indsigt vi alle er en del af.

Jeg formidler den indsigt der gør, at man kan se og heale sig selv på alle planer,

og skabe sig det liv man ønsker.


Jeg modtager informationer om din fortid, nutid og fremtid som holdes sammen med dine mål i livet, i visse tilfælde omfatter det også tidligere liv.


Jeg går ind for at livet skal leves i nuet og jeg forholder mig til dine ressourcer og

din nuværende livssituation.  Jeg ser kun det du kan rumme og har mulighed for at arbejde med her og nu. Det er i nuet du kan ændre holdning til din fortid og i nuet

du skaber din fremtid.


Af etiske grunde svare jeg ikke på spørgsmål der omhandler død. Jeg stiller ikke diagnoser og svare ikke på spørgsmål om andre mennesker som ikke er til stede

under sessionen. Du kan dog spørge om andre i forhold til dig selv.

Hvordan

En clairvoyance foregår ved:

  • At vi sidder overfor hinanden og jeg formidler mundtligt i ord og

billedsprog hvad jeg modtager

omkring dig.


  • Afslutningsvis kan du stille

spørgsmål vedrørende dig selv

og din egen udvikling.


             Diana Aino  Maria Reinert  Mørkøv Kirkeby 4  •  4440 Mørkøv  Telefon: 4085 0027                                            Copyright © All Rights Reserved / Grafiker, Charlotte Bigler