Coaching

Coaching er en spørgeteknik der giver indsigt og motivere til handling.

Som coach hjælper jeg dig med at afklare problemstillinger, løse problemer og skabe nye muligheder ved at finde ind til og bygge på den erfaring, viden og kompetence

du allerede har i dig.


Som coach er jeg hverken terapeut eller rådgiver, jeg stiller åbne spørgsmål, der hjælper dig til at se dig selv i din egen konstruerede virkelighed.  Min rolle er at fastholde den retning og det mål, som vi er blevet enige om i starten af forløbet. Samtidig skabes og udvikles den ansvarlighed du har for dit eget liv. Vi finder ikke

kun løsninger, dit verdensbilledet gøres også større og mere nuanceret via denne proces.


Med den anerkendende tilgang sætter vi fokus på det der virker for dig, på dine muligheder og dine intentioner og således skaber vi sammen et gunstigt udviklende miljø præget af den passion, livskraft og lyst som giver dig mulighed for at handle og dermed manifestere dine håb og drømme og gøre dem til en del af din virkelighed.


Jeg arbejder ud fra en tro på, at følelser kan være vores drive eller vores forhindring

i det vi gør, jeg mener ikke at der er forkerte følelser, men vores tankemønster eller adfærd kan være uhensigtsmæssig og destruktiv. Jeg tager afstand fra fejlfinder kultur, fordi man her leder efter fejl og løsninger til at undgå dem. At finde fejl kan lede til skyldfølelse og skabe et kedeligt miljø hvori vi fastholder og selv og ikke tør risikerer det nye og anderledes som netop kan give os nye indsigter og handlemuligheder.


I coaching er man ikke på samme måde som i visse former for psykoterapi optaget

af at føle følelsen, men mere optaget af at forholde sig til følelsen med sin forstand, altså kognitivt.


Hvordan

En coaching foregår ved:


Det er individuelt hvor mange coach-

sessions der kan være brug for, og

vi aftaler nærmere hvad der passer

til dig.


Første gang mødes vi og det vare halvanden time, de efterfølgende gange er af en times varighed og disse kan også foregå via telefon, eller Skype.

  • Vi afklarer og aftaler dine mål med coachsessionen.


  • Jeg stiller de spørgsmål der giver

dig ny indsigt, løsninger og

handlekraft i forhold til dit mål.


  • Afslutningsvis giver du en kort

feedback og vi aftaler hvilke

handlinger du skal gøre til

næste gang.

             Diana Aino  Maria Reinert  Mørkøv Kirkeby 4  •  4440 Mørkøv  Telefon: 4085 0027                                            Copyright © All Rights Reserved / Grafiker, Charlotte Bigler