Håndlæsning

I nutidens håndlæsning ser vi ikke kun på linjerne i hænderne. Men også på håndfacon, fingre, negle, hud, ringe, skader m.m., og inde i hænderne ses på linjerne, armbånd, hvælvinger, tegn med mere.


Du kan have flere grunde til at få en personlig tydning. Det kan være af nysgerrighed eller et oprigtigt ønske om hjælp til selvhjælp. En håndlæsning kan hjælpe dig til at se, hvor dine muligheder ligger, den kan vejlede dig og give dig en idé om de tendenser, der ligger i tiden fremover. I vores hænder findes en masse nerveenheder, der har direkte forbindelse til vores hjerne og derfor betragtes håndfladernes linjer og markeringer som et spejlbillede, af vores personlighed, fysiske og følelsesmæssige tilstand. Linjer og tegn forandres med tiden, præcis som fingre og håndflader kan blive mere kødfulde eller spinklere. Derfor kan gode som dårlige tegn med tiden blive tydeligere eller de kan forsvinde alt efter hvor du er i dit liv.


Vores hænder afspejler vores følelsesmæssige, fysiske, åndelige og intellektuelle liv, og hænderne kan derfor give os en nærmere indsigt i vores personlige ressourcer og begrænsninger. Hænderne fortæller overraskende og præcist hvem du er, og hvor du er i dit liv lige nu.


En håndlæsning kan derfor være en metode til at give dig indsigt i din nuværende livssituation samt medvirke til en dybere indsigt i din fortid og hvilke skridt du med fordel kan tage i forhold til at afklare denne og i forhold til at skabe din fremtid. Hænderne fortæller om de i boende ressourcer og talenter, som du med fordel kan bruge til at afhjælpe situationer du ikke er tilfreds med.


Som håndlæser tager jeg udgangspunkt i nuet og dine hænder vil typisk fortælle om de områder i dit liv, som du er optaget af her og nu. Herfra kan vi trække tråde til din fortid og din fremtid. Jeg tror på at vi som mennesker har en fri vilje og derfor mener jeg ikke at hænderne viser en fastlagt skæbne. For mig er håndlæsning et af mange redskaber i forhold til personlig udvikling. En læsning af dine hænder kan give dig den inspiration, klarhed og selvindsigt du kan have brug for i forhold til at komme videre, hvis der er områder i dit liv hvor du er i tvivl, eller hvor du er gået i stå i dit liv.
Hvordan

En session foregår ved vi sidder overfor hinanden ved et bord og jeg starter med at se dine hænder på oversiden, fordi vi her kan se hvad der er aktuelt i dit liv her og nu. Når overhåndslæsningen er færdig går vi videre med underhånden.


Jeg starter med at formidle hvad jeg ser og du forholder dig lyttende, efterfølg-ende vil du have mulighed for at stille spørgsmål som jeg besvare hvis det er muligt. Dit liv er dit ansvar og du alene er den der træffer beslutninger i forhold til dit liv, min rolle er at formidle hvad jeg ser, og på den måde give inspiration til din egen selvrefleksion.


Af etiske årsager stiller jeg ikke diagnoser, ligesom jeg heller ikke forholder mig til et menneskes livslængde. Du kan med andre ord ikke få svar om sygdom og død.             Diana Aino  Maria Reinert  Mørkøv Kirkeby 4  •  4440 Mørkøv  Telefon: 4085 0027                                            Copyright © All Rights Reserved / Grafiker, Charlotte Bigler